překladatelské
služby

objednávka /
kalkulace překladu

překladatelé

obchodní podmínky

+420 724 878 793

office@newtranslator.cz

 

FAQ - časté otázky k překladům textů

Jak mám u Vás nejlépe objednat překlady textů?

Naše překladatelská agentura přijímá objednávky na veškeré překladatelské služby 24 hodin denně, a to na našem překladatelském portále nebo e-mailem office@newtranslator.cz.
Zaslání objednávky přes portál umožňuje nahrání prakticky neomezeně velkých souborů, je bezpečnější a klient automaticky získává na překlady textů slevu 10 %.

Jak se určuje cena za odborné překlady?

Odbornost překládaného textu nemá na výslednou cenu zásadní vliv. Odborné překlady vždy vyhotovují překladatelé s přiměřenou znalostí daného oboru. Rozhodující je vždy rozsah přeloženého textu, případně požadavek na expresní překladatelské služby.

Jak se určuje rozsah překladu textů?

Rozsah se určuje podle počtu znaků nebo počtu slov výsledného překladu textu. Naše překladatelská agentura standardně účtuje sazby za tzv. normostranu překladu textu. Jedna normostrana je 1800 znaků včetně mezer.

Jak dlouho trvá vypracování odborného překladu?

Díky vysoké efektivitě naší překladatelské agentury zajišťujeme dodání překladu textů zpravidla do druhého dne. Výjimkou však nejsou odborné překlady dodané týž den, či dokonce do hodiny od zadání zakázky.

Jak zajišťujete kvalitu Vašich překladatelských služeb?

Naše překladatelská agentura jako jedna z mála na českém trhu věnuje kvalitě překladů textů mimořádnou pozornost. Máme vypracovaný systém pro poskytování překladatelských služeb, který odpovídá požadavkům mezinárodních norem ISO 9001, EN 15038 a také nejpřísnějšímu oborovému standardu CEPRES:2007. Tento systém řízení kvality překladů textů zahrnuje komunikaci se zákazníkem, výběr vhodných překladatelů, profesionální postupy pro samotné vypracování překladu textů, systém kontroly odborných překladů a dodržování sjednaných podmínek poskytování překladatelských služeb.

Jaký je rozsah Vašich překladatelských služeb?

Překladatelské služby naší agentury lze rozdělit do tří hlavních skupin – písemné překlady textů, ústní překlady (tj. tlumočení) a doplňkové překladatelské služby, jako jsou soudní ověření překladů textů, korektury překladů, lokalizace překladů textů, grafické zpracování dokumentů, předtisková produkce, tisk a distribuce.

Jaké jazyky Vaše překladatelská agentura překládá?

Naše agentura provádí překlady textů i ústní odborné překlady prakticky všech jazyků. Spolupracujeme s vybranými překladateli z celého světa, a proto můžeme poskytovat kvalitní překladatelské služby v mnoha jazykových kombinacích, a to včetně exotických jazyků.

Jaké jsou platební podmínky za Vaše překladatelské služby?

Platba za poskytnuté překladatelské služby se standardně prování na základě vystavené faktury. Splatnost faktur za překlady textů i za ústní překlady je 14 dnů, při dlouhodobé spolupráci nebo při speciálních projektech se platební podmínky za poskytnuté překladatelské služby stanoví individuálně.