překladatelské
služby

objednávka /
kalkulace překladu

překladatelé

obchodní podmínky

+420 724 878 793

office@newtranslator.cz

 

Překladatelské služby - překlady textů, odborné překlady...

Překladatelská agentura Mailbox Translations vám nabízí profesionální služby v oblastech provádění odborných překladů textů a tlumočení. Zárukou profesionality a kvality našich služeb je tým zkušených manažerů a nadprůměrně kvalifikovaných překladatelů. Náš přístup je založený na zajišťování kvalitních překladů textů za ekonomicky výhodných podmínek.

Překlady textů a další služby agentury Mailbox Translations

 • Překlady odborných textů

  Poskytujeme překlady odborných textů do běžných i exotických jazyků. Díky mnoha profesionálním a vysokoškolsky vzdělaným překladatelům a tlumočníkům jsme schopni dodat kvalitní překlady odborných textů z mnoha odvětví a téměř v jakémkoliv jazyce.
 • Jazykové korektury textů

  V rámci portfolia našich služeb pro klienty zajišťujeme kromě překladů textů i jazykové korektury textů. Jazyková korektura zahrnuje především zajištění přesnosti a kompletnosti překladu textu, kontrolu gramatiky a pravopisu. Jazyková korektura zahrnuje taktéž sjednocení celého překládaného textu a kontrolu jednotnosti použité terminologie.
 • Předtiskové korektury textů

  Předtisková korektura textů by měla být nedílnou součástí překladatelské zakázky (překladu textu). Zahrnuje především odstranění typografických chyb, kontrolu správného zalamování řádků, kontrolu špatně rozdělených slov aj. Předtisková korektura je zpravidla poslední prováděnou korekturou textu před samotným tiskem.
 • Soudně ověřené překlady textů

  Soudně ověřené překlady textů jsou potřebné zejména při komunikaci se zahraničními úřady. Soudní ověření překladu textu deklaruje skutečnost, že překlad textu do daného jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu. Příslušné ověření překladu vystaví soudní překladatel s kulatým razítkem překladatele a sváže jej s originálem dokumentu.
 • Lokalizace textů

  Lokalizace textů je specifickým druhem překladatelských služeb. Zohledňuje odlišnosti a rozdíly, které jsou charakteristické pro cílový jazyk (či zemi). Ne vždy přesný překlad textu přináší nejvyšší přidanou hodnotu, proto je třeba jej lokalizovat. Příkladem lokalizace textů jsou například překlady návodů softwarů, reklamní slogany, překlad obchodních podmínek aj.
 • Grafické a DPT práce

  V rámci poskytování kompletních služeb našim klientům zahrnuje náš tým i profesionální grafiky, kteří přeložené texty dle vašich instrukcí zpracují do grafické podoby a připraví pro tisk.
 • Předtisková produkce a tisk

  Kompletace zakázky ve formě dodání již vytištěných materiálů od vizitek až po podklady na billboardy.
 • Distribuce a direct mail

  Zajišťujeme též distribuci tištěných materiálů příslušným příjemcům. Direct mail řadíme mezi nástroje přímého marketingu, který lze velice dobře zaměřit na cílový segment nejen potencionálních zákazníků vaší společnosti.

Výhody překladů textů od agentury Mailbox Translations

 • Moderní a profesionální přístup

  Garantujeme dodržování dohod, těsnou komunikaci se zákazníkem a splnění závazků vyplývajících z objednaných služeb. Překlady textů např. vyhotovujeme v co nejkratších termínech, ale vždy v takových, aby překladatelé svoji práci ještě zvládli v očekávané kvalitě.
 • Vysoce kvalifikovaní překladatelé

  Vhodné překladatele vybíráme nejen podle jazykové kombinace překladu, ale také podle jejich oborové specializace. Naši překladatelé procházejí přísným hodnocením. Spolupracujeme jen s těmi nejlepšími, a proto požadujeme, aby splňovali kritérium vysokoškolského vzdělání a prokázali schopnost vyhotovovat vynikající odborné překlady textů. Překladatele testujeme nejen na jejich jazykové dovednosti, ale také na odborné znalosti ve zvolených oborech překladu.
 • Systém kontroly překladů

  Kontrolu překladu provádíme v několika stupních: kontrola překladatelem, kontrola korektorem překladu (jazyková a odborná korektura), kontrola překladatelskou agenturou (zejména kontrola formálních náležitostí překladu) a kontrola odborným kontrolorem (zpravidla u vysoce odborných textů).
 • Online objednávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

  Díky systému zadávání zakázek online jsme s vámi v kontaktu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pomocí systému rychle a jednoduše zadáte zakázku na překlad textu nebo poptáte kalkulaci překladu. Obratem Vás kontaktujeme, zakázku začneme zpracovávat a přidělíme ji vhodnému překladateli.
 • Přímé zastoupení v Hongkongu pro asijské jazyky

  Naše společnost má přímé zastoupení v Hongkongu. Vzhledem k této skutečnosti můžeme pro klienty kromě překladatelských služeb zajistit výhodné letenky, zajistit ubytování, informovat je o aktuálním dění v Hongkongu, zajistit účast na výstavách aj.
 • Splňujeme požadavky norem ISO 9001, EN 15038 a CEPRES:2007

  Tým zkušených manažerů a nadprůměrně kvalifikovaných překladatelů je zárukou profesionálních překladatelských služeb. V naší společnosti uplatňujeme procesní řízení podle normy ISO 9001 a naše služby zároveň respektují požadavky evropské překladatelské normy EN 15038. Jako jedni z mála agentur na českém trhu splňujeme přísná kritéria kvality provádění překladatelských zakázek dle oborové specifikace CEPRES:2007.
 • Nižší ceny než tradiční překladatelské agentury

  Naše překladatelská agentura nabízí vždy nižší ceny než tradiční překladatelské agentury. Stálým zákazníkům poskytujeme výrazné slevy.